Onderweg in de stad, in de natuur, vanuit de trein, auto of lopend maak ik mijn fotobeelden.
Favoriete onderwerpen zijn regen, wolken, licht(en), schaduw, weerspiegeling en contouren...

Aanvankelijk plakte en knipte ik (delen van) de foto’s analoog en maakte ik een collage. Steeds
vaker worden de beelden uit de werkelijkheid in meer of mindere mate geabstraheerd totdat ze
voldoen aan mijn verlangen om uitdrukking te geven aan wat mij boeit of beweegt.

Zo ontstond de serie Leaving met een foto op een terras in Madrid. Door het weghalen van het
uitzicht op de stad ontstond een melancholiek beeld en ik noemde het Leaving. Op deze manier
gaf ik mijn gevoelens weer bij het afscheid nemen van mijn geliefde vader...

Ik ben zeer vereerd, dat deze foto in het Gemeente Museum in Den Haag heeft gehangen, omdat
deze geselecteerd is bij Anoniem Gekozen. Dit jaar werd ik opnieuw gekozen, maar nu voor de
website van het Gemeente Museum.

 

Foto-expositie “Schrijven met licht”

Waar de één slechts brandende lantaarnpalen ziet, ziet fotografe Annemieke van den Berg een spel van licht en beweging, herhalende patronen en nieuwe vormen. De resultaten van deze fascinatie zijn vastgelegd in de foto-expositie “Schrijven met licht” van 26 tot en met 28 maart in het Weefhuis in Zaandijk.

Annemieke van den Berg koppelt deze nieuwe vormen aan gebeurtenissen uit de actualiteit en haar eigen leven in 2015. De reis van dat jaar kende zowel vreugdevolle als schrijnende gebeurtenissen, hetgeen tot uitdrukking komt in de sfeer van de foto’s. De expositie is dan ook een “grafisch dagboek” van het afgelopen jaar. Immers de letterlijke betekenis van fotografie is schrijven met licht.

Meer informatie over het werk van Van den Berg staat op www.annemiekevandenberg.nl. Haar pagina op de site van Het Weefhuis is te vinden op: www.hetweefhuis.nl